Algemene Ledenvergadering KCW dinsdag 23 april 2024

De opkomst van de ALV was met 37 leden een groot succes! Tijdens de vergadering werden de notulen van de vorige ALV goedgekeurd, werd een beeld geschetst over wat er het afgelopen jaar is bereikt en welke visie de club heeft in 2024.Daarnaast werd de financiële verantwoording door de penningmeester toegelicht en werd er door […]