Algemene Ledenvergadering KCW dinsdag 23 april 2024

Kynologenclub Woerden ALV KCW Algemene Ledenvergadering KCW dinsdag 23 april 2024

Algemene Ledenvergadering KCW dinsdag 23 april 2024
0 Comments

De opkomst van de ALV was met 37 leden een groot succes!

Tijdens de vergadering werden de notulen van de vorige ALV goedgekeurd, werd een beeld geschetst over wat er het afgelopen jaar is bereikt en welke visie de club heeft in 2024.
Daarnaast werd de financiële verantwoording door de penningmeester toegelicht en werd er door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Hiermee hebben de leden het bestuur goedkeuring gegeven voor hun (rechts)handelingen die zij hebben verricht over het verenigingsjaar 2023.

Er werd afscheid genomen van de bestuursleden Robert van Diggele (penningmeester) en Marcel van Groningen (secretaris).
Verkozen werden de bestuursleden Voorzitter: Wilfred Pijnacker, Penningmeester: Marcel van Groningen, Secretaris: Carola van Zuilen en Vertrouwenspersoon: Pascal Pijnacker.

Tot hun grote verrassing werden Erna Akkermans benoemd tot Lid van Verdienste voor haar 20 jarige lidmaatschap en jarenlange inzet. Berty Oostveen werd benoemd tot Erelid van de vereniging vanwege haar lidmaatschap van 26 jaar en haar inzet voor de club.

Na afloop was er ruimte om onder het genot van een hapje en een drankje nog even bij te praten, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Categories: