Privacy- verklaring

Privacy verklaring van Kynologen Club Woerden e.o versie 0.1 – d.d. 25 mei 2018

Kynologen Club Woerden (KC Woerden) verwerkt persoonsgegevens van haar leden om uitvoering te geven aan haar taken als vereniging. Hiervoor volgt zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming; de wetgeving over het beschermen van persoonsgegevens.

Verwerken:
De volgende persoonsgegevens van verenigingsleden worden door KC Woerden verwerkt: voornaam, achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, mailadres en betaalrekeningnummer. De gegevens worden opgeslagen of verwerkt op onze website www.kcwoerden.nl , mailbox: kynologenclub@kpnmail.nl Facebook kynologenclub Woerden en Instagram kcwoerden. Met de website- en mailbox provider bestaat een verwerkingsovereenkomst. Beiden werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik:
Medewerkers van KC Woerden hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden. Tot welke persoonsgegeven zij toegang hebben en wat zij mogen doen met de gegevens is beperkt tot datgene wat ze nodig hebben om hun functie binnen onze vereniging te vervullen. Dit is geregeld via autorisaties binnen onze website. Persoonsgegevens worden door KC Woerden gebruikt om:
a) vast te leggen wie lid is van de vereniging,
b) vast te leggen wie aan welke cursus, workshop of evenement deelneemt,
c) leden te informeren over (bijzondere) Algemene Leden Vergadering,
d) leden te informeren over de start van een nieuw verenigingsjaar,
e) deelnemers aan een cursus, workshop of evenement te informeren over een annulering of wijziging,
f) deelnemers aan een cursus te informeren over huiswerk; oefeningen die worden geadviseerd thuis te oefenen,
g) terugstorten van het lidmaatschap- en/of cursusgeld,
h) het verplaatsen van een deelnemer van de ene cursus of workshop naar de andere (indien in overleg hiertoe is besloten).

Wanneer wij een mail sturen aan alle leden (of een deel ervan) zullen we de mailadressen van de leden opnemen in de BCC van de email zodat deze niet voor anderen zichtbaar zijn.

Bewaartermijn:
De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door KC Woerden bewaard totdat: – je je lidmaatschap opzegt (dit kan alleen schriftelijk ) – je de toestemming om gegevens te verwerken intrekt, – je gedurende een jaar niet hebt ingeschreven voor het lidmaatschap, cursus of workshop. Daarop worden jouw gegevens verwijderd aan het begin van het daarop volgende jaar. In geval van het intrekken van toestemming worden de gegevens binnen vier weken verwijderd.

Verstrekking en overdracht:
Persoonsgegevens worden door KC Woerden niet vertrekt of overgedragen aan derden. Ook worden persoonsgegevens niet door KC Woerden openbaar gemaakt via sociaal media of anderszins.

Foto’s:
Tijdens trainingen, workshops en evenementen worden regelmatig door ons foto’s gemaakt. Bij het inschrijven wordt gevraagd om akkoord te gaan met de bepalingen uit deze privacy verklaring. Daarmee wordt toestemming gegeven om foto’s te plaatsen op Facebook, Instagram en de website van KC Woerden. Het betreft hier foto’s waar leden herkenbaar op staan. Het is altijd mogelijk om de gegeven toestemming ten aanzien van foto’s in te trekken door dit per mail aan te geven: kynologenclub@kpnmail.nl . De foto of foto’s worden dan verwijderd.

Klachten:
Klachten over de opvolging door KC Woerden van deze privacy verklaring kunnen worden ingediend middels een mail naar kynologenclub@kpnmail.nl met als onderwerp ‘klacht privacy’. Het bestuur zal binnen vier weken na ontvangst reageren op de klacht. Indien de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de reactie van het bestuur bestaat de mogelijkheid naar de rechter te stappen. Informatie daarover is te vinden via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meer informatie Meer informatie over hoe de bescherming van persoonsgegevens is geregeld door KC Woerden is te vinden in het Beleid Gegevensbescherming. Dit is op te vragen door een mail te sturen naar kynologenclub@kpnmail.nl