Laatste nieuws i.v.m. COVID-19 (Corona) – UPDATE 05-09-2020

05 september 2020
Op maandag 31 augustus is het seizoen 2020-2 voor alle cursussen van start gegaan. Uiteraard houden wij ons aan de COVID-19 maatregelen van het RIVM en is het protocol van regels en verplichtingen nog steeds van kracht.

23 juli 2020
Het seizoen 2020-1 is officieel voorbij! Wij wensen leden die op vakantie zijn (of nog gaan!) een prettige vakantie toe! Het bestuur treft voorbereidingen om op 31 augustus te kunnen starten met het seizoen 2020-2, met in achtneming van de dan geldende COVID-19 maatregelen.

22 juni 2020
Met in achtneming van de regels m.b.t. hygiëne en afstand, zijn m.i.v. 19 mei jl. een aantal lessen weer voorzichtig opgestart. Omdat deze aanpak goed werkt, worden er nu voorbereidingen getroffen om vanaf maandag 31 augustus (start van het nieuwe seizoen) weer volledig te kunnen starten. Nadere berichtgeving hierover volgt binnenkort.

08 mei 2020
Volgens de toespraak van MP Rutte, zijn per 11 mei de maatregelen versoepeld voor trainingen in de buitenlucht.
We mogen dus voorzichtig weer beginnen met les geven.
De lessen worden daarom weer opgestart vanaf dinsdag 19 mei. We zullen voorzichtig een begin maken met de resterende lessen van het seizoen 2020-1. De cursisten hebben via hun trainer(s) een protocol van regels en verplichtingen ontvangen waaraan een ieder die het terrein van de KCW betreedt zich moet houden. Op die manier hopen wij iedereen een veilige omgeving te kunnen bieden.

14 maart 2020
Gezien de ontwikkelingen in andere landen die al enkele weken voorlopen op Nederland zal het aantal besmettingen de komende weken ook hier fors stijgen.
De maatregelen volgen elkaar ook snel op, wat vorige week nog werd weggewuifd is nu realiteit.

Om te voorkomen dat je over een paar dagen of 1 week alsnog alles moet annuleren, heeft het bestuur van KC Woerden e.o. vanmorgen besloten om geen enkel risico te nemen en de trainingen tot nader order af te gelasten.

Dit betreft een maatregel die voor álle trainingen is genomen en voorlopig geldt tot maandag 1 juni 2020.

Een vervelende beslissing, maar wel een noodzakelijke.
Zodra er meer duidelijkheid is houden we jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen, incl. de in te plannen inhaallessen.

Namens het bestuur,

Marcel van Groningen
secretaris Kynologenclub Woerden e.o.