Jaap van der Klink heeft een Lintje gekregen!

Vrijdag 24-04-2020
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt om Jaap van der Klink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Jaap krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij o.a. de KCW en IVN Woerden (betrekt mensen bij natuur, milieu en landschap).
In de periode van de oprichting van de vereniging (13 juli 1981) tot op heden heeft hij bijgedragen om van de Kynologenclub een levendige en financieel gezonde vereniging te maken.

Niet alleen als 2e penningmeester maar ook als bestuurslid technische zaken, secretaris van 2003 tot 2012, vice/voorzitter, trainer van een recreantengroep, trainer van de cursus Sociaal Gehoorzame Hond en de cursus Verkeer zekere Hond.
Naast deze bestuurstaken en trainingszaken is Jaap bijna dagelijks bezig met het verzorgen van onze trainingsvelden, het bijhouden van de ledenadministratie, het beantwoorden van de e-mails over nieuwe cursussen en wat verder op zijn pad komt om de vereniging optimaal te laten functioneren.

Het had een feestelijke bijeenkomst moeten worden in de Petrus kerk in Woerden.
Door het coronavirus is dit helaas afgelast.
De burgemeester van Woerden, de heer Victor Molkenboer, heeft Jaap daarom vanmorgen gebeld in het bijzijn van zijn zoon, om hem het goede nieuws te vertellen.
Als de coronacrisis voorbij is wordt er gezocht naar een landelijke viering om de decoranda alsnog in het bijzijn van familie, vrienden en kennissen in het zonnetje te zetten.

Wij zijn trots op Jaap en feliciteren hem met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!
Bestuur, trainers en leden Kynologenclub Woerden e.o.

Het kabinet heeft op 23 maart jl. bekendgemaakt dat er tot 1 juni a.s. geen bijeenkomsten en evenementen kunnen plaatsvinden. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten dat de geplande Algemene Gelegenheid op 24 april a.s. toch doorgaat, zij het op een aa…
lintjes.nl
Het kabinet heeft op 23 maart jl. bekendgemaakt dat er tot 1 juni a.s. geen bijeenkomsten en evenementen kunnen…
Het kabinet heeft op 23 maart jl. bekendgema