Aanmelden nieuwe puppycursussen voor seizoen 2021-2

De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2 is al weer in volle gang.
Het seizoen loopt van eind augustus/ begin september tot medio december 2021).

Heeft of krijgt u een puppy én wilt u een puppycursus volgen?
Meldt u dan z.s.m. aan voor het nieuwe seizoen! VOL=VOL!